معنی و ترجمه کلمه عمل انبار کردن علیق یاغله اى که بدین ترتیب نگاه داشته شود به انگلیسی عمل انبار کردن علیق یاغله اى که بدین ترتیب نگاه داشته شود یعنی چه

عمل انبار کردن علیق یاغله اى که بدین ترتیب نگاه داشته شود

ensilage

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها