معنی و ترجمه کلمه عمل بمباران اتمى به انگلیسی عمل بمباران اتمى یعنی چه

عمل بمباران اتمى

atomization

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها