معنی و ترجمه کلمه عمل تبرک کردن به انگلیسی عمل تبرک کردن یعنی چه

عمل تبرک کردن

beatification

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها