معنی و ترجمه کلمه عمل تجربى به انگلیسی عمل تجربى یعنی چه

عمل تجربى

tentative

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها