معنی و ترجمه کلمه عمل ترکیب با ذغال به انگلیسی عمل ترکیب با ذغال یعنی چه

عمل ترکیب با ذغال

carburetion

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها