معنی و ترجمه کلمه عمل تعصب آمیز به انگلیسی عمل تعصب آمیز یعنی چه

عمل تعصب آمیز

bigotry

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها