معنی و ترجمه کلمه عمل تک مرحله به انگلیسی عمل تک مرحله یعنی چه

عمل تک مرحله

one step operation

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها