معنی و ترجمه کلمه عمل جراحى براى درآوردن مانع جریان خون به انگلیسی عمل جراحى براى درآوردن مانع جریان خون یعنی چه

عمل جراحى براى درآوردن مانع جریان خون

embolectomy

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها