معنی و ترجمه کلمه عمل درون خطى به انگلیسی عمل درون خطى یعنی چه

عمل درون خطى

online operation

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها