معنی و ترجمه کلمه عمل شکفتن غنچه به انگلیسی عمل شکفتن غنچه یعنی چه

عمل شکفتن غنچه

anthesis

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها