معنی و ترجمه کلمه عمل معکوس به انگلیسی عمل معکوس یعنی چه

عمل معکوس

retroaction
switcheroo

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها