معنی و ترجمه کلمه عمل نسبت دادن به چیزى به انگلیسی عمل نسبت دادن به چیزى یعنی چه

عمل نسبت دادن به چیزى

ascription

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها