معنی و ترجمه کلمه عمل پست و شیطنت آمیز به انگلیسی عمل پست و شیطنت آمیز یعنی چه

عمل پست و شیطنت آمیز

wrongdoing

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها