معنی و ترجمه کلمه عمل چسباندن به انگلیسی عمل چسباندن یعنی چه

عمل چسباندن

agglutination

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها