معنی و ترجمه کلمه عمل یا کار معلول و غیر عادى به انگلیسی عمل یا کار معلول و غیر عادى یعنی چه

عمل یا کار معلول و غیر عادى

dysfunction


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها