معنی و ترجمه کلمه عمل یگانى به انگلیسی عمل یگانى یعنی چه

عمل یگانى

unary operation

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها