معنی و ترجمه کلمه عمیق ترین قسمت زیر پوست به انگلیسی عمیق ترین قسمت زیر پوست یعنی چه

عمیق ترین قسمت زیر پوست

subcutis

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها