معنی و ترجمه کلمه عنابیان به انگلیسی عنابیان یعنی چه

عنابیان

jujube

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها