معنی و ترجمه کلمه عنصر جدول تناوبى با عدد اتمى 26 و جرم اتمى 55.845 گرم بر مول به انگلیسی عنصر جدول تناوبى با عدد اتمى 26 و جرم اتمى 55.845 گرم بر مول یعنی چه

عنصر جدول تناوبى با عدد اتمى 26 و جرم اتمى 55.845 گرم بر مول

Iron

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها