معنی و ترجمه کلمه عنصر جدول تناوبى با عدد اتمى 29 و جرم اتمى 63.546 گرم بر مول به انگلیسی عنصر جدول تناوبى با عدد اتمى 29 و جرم اتمى 63.546 گرم بر مول یعنی چه

عنصر جدول تناوبى با عدد اتمى 29 و جرم اتمى 63.546 گرم بر مول

Copper

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها