معنی و ترجمه کلمه عنصر جدول تناوبى با عدد اتمى 37 و جرم اتمى 85.4678 گرم بر مول به انگلیسی عنصر جدول تناوبى با عدد اتمى 37 و جرم اتمى 85.4678 گرم بر مول یعنی چه

عنصر جدول تناوبى با عدد اتمى 37 و جرم اتمى 85.4678 گرم بر مول

Rubidium

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها