معنی و ترجمه کلمه عنصر جدول تناوبى با عدد اتمى 64 و جرم اتمى 157.25 گرم بر مول به انگلیسی عنصر جدول تناوبى با عدد اتمى 64 و جرم اتمى 157.25 گرم بر مول یعنی چه

عنصر جدول تناوبى با عدد اتمى 64 و جرم اتمى 157.25 گرم بر مول

Gadolinium

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها