معنی و ترجمه کلمه عنصر جدول تناوبى با عدد اتمى 8 و جرم اتمى 15.9994 گرم بر مول به انگلیسی عنصر جدول تناوبى با عدد اتمى 8 و جرم اتمى 15.9994 گرم بر مول یعنی چه

عنصر جدول تناوبى با عدد اتمى 8 و جرم اتمى 15.9994 گرم بر مول

Oxygen

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها