معنی و ترجمه کلمه عنصر جدول تناوبى با عدد اتمى 91 و جرم اتمى 238.0289 گرم بر مول به انگلیسی عنصر جدول تناوبى با عدد اتمى 91 و جرم اتمى 238.0289 گرم بر مول یعنی چه

عنصر جدول تناوبى با عدد اتمى 91 و جرم اتمى 238.0289 گرم بر مول

Uranium

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها