معنی و ترجمه کلمه عنصر نخستین به انگلیسی عنصر نخستین یعنی چه

عنصر نخستین

primordial

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها