معنی و ترجمه کلمه عنوان دهنده به انگلیسی عنوان دهنده یعنی چه

عنوان دهنده

eponym

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها