معنی و ترجمه کلمه عوارض باراندازى به انگلیسی عوارض باراندازى یعنی چه

عوارض باراندازى

wharfage

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها