معنی و ترجمه کلمه عوارض یاحق حمل به وسیله لوله به انگلیسی عوارض یاحق حمل به وسیله لوله یعنی چه

عوارض یاحق حمل به وسیله لوله

pipage
pipeage

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها