معنی و ترجمه کلمه عوام فریبى به انگلیسی عوام فریبى یعنی چه

عوام فریبى

demagogism

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها