معنی و ترجمه کلمه عوضى نشان دادن به انگلیسی عوضى نشان دادن یعنی چه

عوضى نشان دادن

belie

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها