معنی و ترجمه کلمه عکاسى رنگى به انگلیسی عکاسى رنگى یعنی چه

عکاسى رنگى

heliochrome

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها