معنی و ترجمه کلمه عکسبردارى از شبکیه چشم به انگلیسی عکسبردارى از شبکیه چشم یعنی چه

عکسبردارى از شبکیه چشم

skiascopy

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها