معنی و ترجمه کلمه عکس برداشتن از به انگلیسی عکس برداشتن از یعنی چه

عکس برداشتن از

photo
photograph

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها