معنی و ترجمه کلمه عکس رنگى به انگلیسی عکس رنگى یعنی چه

عکس رنگى

heliochrome
oleograph

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها