معنی و ترجمه کلمه عکس و تصویرى که با رنگ کارى فوق به دست آید به انگلیسی عکس و تصویرى که با رنگ کارى فوق به دست آید یعنی چه

عکس و تصویرى که با رنگ کارى فوق به دست آید

gouache

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها