معنی و ترجمه کلمه عکس یاخطى که از پشت روشنایى به آن بیندازند به انگلیسی عکس یاخطى که از پشت روشنایى به آن بیندازند یعنی چه

عکس یاخطى که از پشت روشنایى به آن بیندازند

transparency

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها