معنی و ترجمه کلمه عیار چیزى را معین کردن به انگلیسی عیار چیزى را معین کردن یعنی چه

عیار چیزى را معین کردن

titrate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها