معنی و ترجمه کلمه عیب شناسى به انگلیسی عیب شناسى یعنی چه

عیب شناسى

diagnosis
fault datagnosis

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها