معنی و ترجمه کلمه عیناً مثل هم به انگلیسی عیناً مثل هم یعنی چه

عیناً مثل هم

one to one

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها