معنی و ترجمه کلمه عینى بودن به انگلیسی عینى بودن یعنی چه

عینى بودن

objectivity

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها