معنی و ترجمه کلمه عینک دو کانونى به انگلیسی عینک دو کانونى یعنی چه

عینک دو کانونى

bifocal

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها