معنی و ترجمه کلمه غارنشین به انگلیسی غارنشین یعنی چه

غارنشین

caveman
troglodyte
troglodytic

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها