معنی و ترجمه کلمه غاصب حق وارث قانونى به انگلیسی غاصب حق وارث قانونى یعنی چه

غاصب حق وارث قانونى

abator

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها