معنی و ترجمه کلمه غبار گرفته به انگلیسی غبار گرفته یعنی چه

غبار گرفته

filmy

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها