معنی و ترجمه کلمه غده ماهیچه اى به انگلیسی غده ماهیچه اى یعنی چه

غده ماهیچه اى

myoma

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها