معنی و ترجمه کلمه غده هیپوفیز به انگلیسی غده هیپوفیز یعنی چه

غده هیپوفیز

hypophysis
pituitary

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها