معنی و ترجمه کلمه غده چربى به انگلیسی غده چربى یعنی چه

غده چربى

lipoma

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها