معنی و ترجمه کلمه غذایى که از غلات تهیه شده و با شیر به عنوان صبحانه مصرف مى شود به انگلیسی غذایى که از غلات تهیه شده و با شیر به عنوان صبحانه مصرف مى شود یعنی چه

غذایى که از غلات تهیه شده و با شیر به عنوان صبحانه مصرف مى شود

cereal

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها