معنی و ترجمه کلمه غذا دادن به انگلیسی غذا دادن یعنی چه

غذا دادن

aliment
fodder
foster
grub
nourish

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها