معنی و ترجمه کلمه غرابت طبیعت به انگلیسی غرابت طبیعت یعنی چه

غرابت طبیعت

lusus naturae

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها